DEELNEMERS INTERRELIGEUZE REIS VAN RABAT NAAR FEZ

BRUSSEL (KerkNet) – Zondagavond is een groep van een 30-tal deelnemers vertrokken voor een vierdaags bezoek aan Marokko. Doel van de vijfdaagse reis is een bredere kennismaking met de hedendaagse realiteit van de Marokkaanse samenleving, in het bijzonder wat het samenleven tussen moslims, joden en christenen betreft.

Dinsdagmiddag werd het gezelschap ontvangen door de Raad van Oelema’s of Raad van Theologen. De raad is een soort raad van wijzen, die een sterke referentiewaarde heeft voor het Marokkaanse volk. Ze hebben leergezag en oriënteren de manier waarop de imams het woord voeren in de moskeeën. Ze nemen ook beslissingen in belangrijke geloofsaangelegenheden. De Marokkaanse moskeeën in ons land voelen er zich nauw bij betrokken. De secretaris-generaal van de raad wordt met veel respect behandeld. In de rangorde staat hij direct onder de minister van Religieuze Zaken en koning Mohammed VI, waarvan een van de eretitels luidt: commandeur van het geloof. In zijn welkomstwoord onderstreepte de secretaris-generaal dat het voor hemzelf en de theologen een groot genoegen en eer is om het buitenlandse gezelschap te mogen ontvangen. Van de raad waren ook vier vrouwelijke leden aanwezig. Ook zij zijn theologen en houden zich vooral bezig met pastorale activiteiten in verband met vrouwen, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van weduwen. De Raad van Theologen werkt aan een charter dat moet herinneren aan het wederzijdse respect en verdraagzaamheid tussen de grote godsdiensten van het Boek. Rabbijn Albert Guigui van zijn kant herinnerde eraan dat de Marokkaanse koning de Joden in Marokko in bescherming heeft genomen.

In Marokko vormen islam en volk één onlosmakelijk geheel. Als ik tegenover een van de jonge Belgische moskeeverantwoordelijken, die tot ons reisgezelschap behoort, opmerk dat men in Marokko geboren wordt als Marokkaan én moslim, antwoordt hij dat het nog niet eens zo lang geleden in Europa niet anders was, maar dan met het christendom… De geschiedenis heeft aangetoond dat dit niet altijd even probleemloos verliep en dat de verdeeldheid onder de christenen tot zware conflicten heeft geleid. Maar we zijn in 2013… Hoe kunnen religieuze en historische ervaringen in dialoog worden gedeeld en wel zo dat ze het iedereen mogelijk maken die broederlijkheid, waarover alle religieuze vertegenwoordigers die hier in Marokko aanwezig zijn en de plaatselijke verantwoordelijken het hebben, met elkaar te delen?

Vandaag woensdag zijn de deelnemers van de interreligieuze reis te gast in Fez. Vanmorgen bezochten ze een synagoge. Voor rabbijn Guigui was het een bijzonder moment. Een deel van zijn familie is immers afkomstig uit de omgeving. Hij gaf het woord aan een vertegenwoordiger van elke godsdienst om daarna een synthese daarvan op te dragen in een gebed. Het was een gedenkwaardig moment waarin iets van Gods aanwezigheid voelbaar was, een moment van inwendige vrede. Zoals gewoonlijk sloot hij af met een verhaaltje, over een kleine herder die niet kon bidden, maar zo prachtig fluit speelde dat op zijn verzoek God zijn gebed het allermooiste vond. Het was immers de puurste uitdrukking van het hart van de kleine herder.

image006
Gedachtewisseling over het gebed in de synagoge van Fez Bron: TS

image007
Ontmoeting tussen rabbijn Albert Guigui en de secretaris-generaal van de Raad van Theologen Bron: TS

image008
Het dagelijkse leven in Fez Bron: TS

image009
(Kerknet)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s